Rijbewijs

 • Samenvatting

  U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente.

  Direct regelen

  Online een afspraak maken

  Wilt u liever een afspraak maken of in het publiekscentrum uw rijbewijs aanvragen dan kunt u dat doen tijdens de openingstijden van het publiekscentrum.

  Spoedaanvraag

  Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 13.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld.

  Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

  Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.

  Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs.

  De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn:

  • Uw rijbewijs verliep in de periode tussen 1 februari en 1 juni 2020: uw rijbewijs is nog geldig tot 1 juli 2021
  • Uw rijbewijs verliep in de periode vanaf 1 juni tot 1 september 2020: uw rijbewijs is nog 13 maanden na de verloopdatum geldig
  • Uw rijbewijs verliep of verloopt in de periode vanaf 1 september 2020 tot 1 juli 2021: uw rijbewijs is nog 10 maanden na de verloopdatum geldig. 
  • U mag gedurende de bovengenoemde verlengingsperioden ook in andere landen van de Europese Unie (EU) met uw rijbewijs rijden.
  • U bent in deze periode verzekerd.

  Uitzonderingen

  De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.

  Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

  De voorwaarden kunt u lezen in het nieuwsbericht van de rijksoverheid.

  Rijbewijs kwijt of gestolen

  • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • U kunt direct een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs worden dan wel kosten voor vermissing in rekening gebracht. Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing.
  • Als u uw rijbewijs verliest in het buitenland, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.

  Hoe kan ik als 75-plusser mijn rijbewijs verlengen?

  Verloopt uw rijbewijs in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020? Dan is uw rijbewijs 7 maanden langer geldig. Dit geldt voor alle rijbewijzen, behalve als uw rijbewijs is ingevorderd of geschorst. De Europese Commissie heeft dit besluit genomen, omdat door de maatregelen tegen het coronavirus niet iedereen zijn rijbewijs op tijd kan verlengen.  Meer informatie kunt u hier lezen www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.

 • Hoe werkt het?

  Hoe lang is mijn rijbewijs geldig?

  De geldigheid van uw rijbewijs B (personenauto) hangt af van uw leeftijd.

  • Bent u jonger dan 65 jaar? Dan is uw rijbewijs 10 jaar geldig.
  • Bent u tussen de 65 en 70 jaar? Dan is uw rijbewijs geldig tot uw 75e verjaardag.
  • Bent u tussen de 70 en 75 jaar? Dan is uw rijbewijs 5 jaar geldig.
  • Bent u ouder dan 75 jaar? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
  • Rijbewijs C (vrachtwagen) en rijbewijs D (bus) zijn maximaal 5 jaar geldig.

  Wanneer heb ik een Gezondheidsverklaring nodig?

  Met een Gezondheidsverklaring beoordeelt het CBR of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid.

  Klik hier om de Gezondheidsverklaring digitaal in te vullen bij het CBR. U kunt het formulier ook aanvragen bij de gemeente.

  In de volgende situaties heeft u een Gezondheidsverklaring nodig:

  • U vraagt voor de eerste keer een praktijkexamen aan of u wilt een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs.
  • U wilt rijbewijs C en/of D halen of dit verlengen.
  • U heeft een medische beperking.
  • Uw rijbewijs is ingenomen.
  • U bent 75 jaar of ouder.

  Wanneer heb ik een medische keuring nodig?

  U moet medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs aanvraagt in de volgende situaties:

  • U heeft een medische beperking.
  • U bent 75 jaar of ouder en uw rijbewijs verloopt.
  • U heeft een rijbewijs nodig voor vrachtwagen of bus.

  Categorie T op het rijbewijs

  Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg.

  Wanneer wordt categorie T automatisch bijgeschreven?

  Voldoet u aan de onderstaande voorwaarden, dan krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven bij de eerstvolgende verlenging van uw rijbewijs:

  • u heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven door de gemeente voor 1 juli 2015;
  • de categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard;
  • u bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder.
 • Wat moet ik doen?

  Rijbewijs aanvragen of verlengen

  • U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan bij het gemeentehuis. U kunt dit niet digitaal doen.
  • U kunt uw rijbewijs 6 dagen na aanvraag afhalen bij het gemeentehuis

  Spoedaanvraag doen

  • Heeft u snel uw rijbewijs nodig? Dan doet u een spoedaanvraag. 
  • Als u het rijbewijs voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld.

  Rijbewijs kwijt of gestolen

  • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • U kunt direct een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing.
  • Bent u uw rijbewijs verloren in het buitenland? Doe dan aangifte bij de politie ter plaatse.

  Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar aanvragen

  Heeft u uw rijbewijs gehaald en bent u nog geen 18 jaar? Dan mag u alleen autorijden wanneer er een coach naast u zit. Een coach kan bijvoorbeeld één van uw ouders of verzorgers zijn. U mag maximaal 5 coaches hebben. 

  Regels coaches 

  • Als coach registreert u zich bij de Dienst Wegverkeer (RDW).
  • Nadat de coach zich heeft geregistreerd, vraagt de bestuurder een begeleiderspas aan.
  • Nadat u de begeleiderpas ontvangen heeft, kunt u het rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
 • Wat moet ik meenemen?

  • Een goedgelijkende pasfoto die
   • niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag en
   • voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Bankpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.
  • Vraagt u voor de eerste keer een rijbewijs aan? Neem dan een geldig paspoort of identiteitskaart mee.
  • Verlengt u uw rijbewijs? Neem dan uw oude rijbewijs mee. Is uw huidige rijbewijs niet meer geldig? Neem dan ook een geldig paspoort of identiteitskaart mee.
 • Wat kost het?

  € 41,00

  Extra kosten in verband met vermissing rijbewijs € 17,75

  Extra kosten spoedbehandeling rijbewijs € 34,10

 • Achtergrond

  U kunt uw rijbewijs na ongeveer een week afhalen bij de gemeente. Als u een spoedaanvraag voor 13.00 uur hebt gedaan, kunt u uw rijbewijs de volgende werkdag al ophalen.

 • Aanvullende informatie

  Algemene informatie over de Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring)

  De Gezondheidsverklaring

  De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen of als u vanwege een medische situatie een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft. Maar ook als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor vrachtauto of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) en als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag

  moet u deze verklaring invullen. Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden. Zie ook: www.cbr.nl/gezondheidsverklaring

  Waar kan ik een Gezondheidsverklaring kopen?

  U kunt op de volgende manieren aan een Gezondheidsverklaring komen:

  ·       U kunt de Gezondheidsverklaring kopen aan de balie van het gemeentehuis (elke dag van 09.00 tot 13.00 uur en donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur)

  ·       Mijn CBR (http://mijn.cbr.nl) voor het online kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring.

          Inloggen op Mijn CBR gaat via DigiD met sms-controle en betalen gaat via iDeal.

          Tip: digitaal indienen versnelt het proces.

  ·       De CBR webshop (cbr.nl/webshop) voor een papieren Gezondheidsverklaring. Dit kost 10 euro extra.

          De verklaring is zonder DigiD te bestellen en wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. Betalen gaat via

          iDeal.

  ·       Het CBR-examencentrum in Amsterdam, Arnhem, Assen, Eindhoven en Rijswijk voor een papieren

          Gezondheidsverklaring. Betalen is alleen mogelijk met pin.

  Nieuw telefoonnummer

  De klantenservice is te bereiken via het nieuwe telefoonnummer 088 227 77 00

  Rijbewijs vanaf 26 mei 2018 geschikt voor inloggen met DigiD

  Vanaf 26 mei zijn rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst te gebruiken om online in te loggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen.

  Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van degene die inlogt en maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. De burger kan in de toekomst zelf beslissen of hij wil inloggen met het rijbewijs.

  Voor de burger blijft per 26 mei het gebruik van het rijbewijs als rijvaardigheidsbewijs of identiteitsbewijs hetzelfde. Het aanvraagproces voor een rijbewijs verandert niet, tenzij een aanvrager de inlogfunctionaliteit niet wil (zie onder).
   

  Aanvragen rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit

  Tot invoering van de wet Digitale Overheid is er voor burgers die bezwaar hebben tegen een rijbewijs met inlogfunctionaliteit de mogelijkheid om een rijbewijs zonder deze inlogfunctionaliteit aan te vragen. Dit gaat als volgt:

  • Voordat de burger het rijbewijs aanvraagt bij de gemeente stuurt hij een schriftelijk verzoek naar de RDW. Het verzoek moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
   - Naam zoals vermeld op het rijbewijs
   - Adres
   - Geboortedatum
   - Handtekening
  • De burger stuurt het verzoek naar:
   RDW, Ter attentie van Unit Rijbewijzen
   Postbus 9000
   9640 HA Veendam
  • De burger krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst bij de RDW bericht wanneer het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip aangevraagd kan worden bij de gemeente.
  • De burger vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente.
  • Na aanvraag ligt het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip na 5 werkdagen klaar bij de gemeente.
  • Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs, na inlevering van het oude rijbewijs, krijgt de burger een nieuw rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.

  Let op!

  • De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op het rijbewijs zijn hetzelfde als voor het aanvragen van een regulier rijbewijs met de nieuwe chip.
  • Wanneer een burger een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit heeft gekregen, dan is het niet mogelijk de inlogfunctionaliteit op een later tijdstip weer toe te voegen aan hetzelfde rijbewijs. Dan moet de burger opnieuw een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

  Rijbewijs met chip

  Rijbewijzen hebben een nieuwe chip. Met deze chip kunt u inloggen op DigiD. Als u een nieuw rijbewijs zonder deze chip wilt, moet u een brief sturen naar de RDW. Doe dit 5 dagen voordat u uw rijbewijs vernieuwt. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW.

  Beginnersrijbewijs

  Iedereen die een eerste rijbewijs haalt, is een beginner. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt. Hoe lang u een beginnende bestuurder bent, hangt af van uw leeftijd.

  • Als u 18 jaar of ouder bent, bent u 5 jaar beginnend bestuurder.
  • 17-jarigen zijn 7 jaar beginnend bestuurder.

  Beginnende bestuurders krijgen een beginnersrijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een strafpuntensysteem voor zware overtredingen in het verkeer. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

  Militair rijbewijs

  Een Nederlands militair rijbewijs is buiten de militaire organisatie niet geldig. Wel kunt u het militair rijbewijs bij de gemeente omwisselen voor een normaal rijbewijs. Doe dit binnen 3 jaar nadat u uw militair rijbewijs heeft gekregen.

  Buitenlands rijbewijs

  Met een geldig buitenlands rijbewijs mag u een bepaalde tijd in Nederland rijden. Dit hangt af van het land waar uw rijbewijs is afgegeven. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW.

  In sommige gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Bekijk de voorwaarden van de RDW.

  Code 95

  • Code 95 moet op uw rijbewijs staan als u voor uw werk met een bus of vrachtwagen wilt rijden.
  • Met deze code toont u aan dat u geschikt bent voor het werk.
  • Bent u geslaagd voor de examens en toetsen? Dan vraagt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan.
  • De code 95 komt op uw nieuwe rijbewijs achter categorie C en/of D te staan.
  • Bent u geboren voor 1 juli 1955? Dan gelden er per 1 december 2020 voor u nieuwe regels.
  • Meer informatie over code 95 vindt u bij het CBR.

  Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!

  Is uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kwijt of vermist? U hoeft vanaf 15 juni 2016 niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. Meld het verlies zo snel mogelijk bij uw gemeente. U kunt daar ook direct een nieuw document aanvragen. Is er een vermoeden van misbruik? Dan wordt de politie ingeschakeld!. Misbruik wordt streng aangepakt!