HOME  |  Ondernemers  |  Ondernemers

Ondernemers

Sfeerafbeelding ondernemers

Subsidies

De gemeente Weststellingwerf stelt voor initiatieven/activiteiten die passen binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente een financiële bijdrage beschikbaar. Deze financiële bijdrage wordt subsidie genoemd.

Grondverzet en bodemkwaliteit

Om hergebruik van grond te faciliteren, heeft de gemeente Weststellingwerf een bodemkwaliteitskaart vastgesteld.

Koopstromenonderzoek

Provincie Fryslân heeft in Wolvega onderzocht wat het winkel- en koopgedrag van consumenten is. Het rapport vindt u hier. 

Inkoop en aanbesteding

Onder deze knop vindt u o.a. de inkoopkalender met te verwachten aanbestedingen van de gemeente.

Nieuwsbrief voor ondernemers

Schrijf u in voor de digitale ondernemersnieuwsbrief van gemeente Weststellingwerf.

Belasting

Voor het hebben van een openbare aankondiging in Wolvega die vanaf de openbare weg zichtbaar is, moet u reclamebelasting betalen

Relevante organisaties

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende bedrijven en instanties.

Bedrijventerreinen

De gemeente Weststellingwerf heeft meerdere bedrijventerreinen met veel mogelijkheden.

Starters

Gaat u een eigen bedrijf starten? Wij helpen u graag op weg.

Ruimtelijke ordening milieu

Wilt u een bedrijf starten? Wellicht heeft u een milieuvergunning nodig of valt u onder de meldingsplicht.

Alcohol verstrekken

Alcoholverstrekkers zijn medeverantwoordelijk voor de gezondheid van de jongeren binnen Weststellingwerf.